Bình luận

mày im đi, NCT chưa từng ai dư thừa cả, bài của 127 CỰC KÌ KÉN NGƯỜI NGHE, nếu đã thích thì sẽ nghe hoài, 127 là làn gió mới nhé, nói mẹ là U stan đi mẹ cho rồi
Sao cứ suốt ngày ca không cho NCT U comeback trong khi Ten thì đang chấn thương như thế và các thành viên khác cũng đang hoạt động rất tích cực trong các unit khác chứ ???? Hãy thương cho cái chân của Ten đi