Bình luận

Bạn này có phải là mem trong page Đại Đường ko vây ?? Add friend với mình đi ?, một con cuồng Đại Đường và Lý Thục cho hay ?.