Bình luận

Anh không đến, em cũng sẽ mãi mãi không già. Biết không Kimi, hôm nay trời mưa đấy. Em đoán, hình như ông trời cũng nhớ thương anh nữa, thế mà anh lại có thể lạnh lùng rời đi ? Anh đã từng bao giờ thắc mắc một năm qua em sống sao chưa ? Em không ổn lắm, vì không có anh.