Bình luận

Thật ra thì DreamHigh có ver Việt, và nó nát-to-the-bấy Nên mị chả hi vọng Việt hóa Glee thành công... Mà ko hiểu sao coi mà âm thanh nó bị vọng, khó chịu thấy mồ
"Các em hãy đứng lên như mái chèo" T thuộc kiểu dễ tính nên thấy cũng ổn, cho đến khi YaYa Trương Nhi (?) xuất hiện =) Mà phải công nhận nhạc dỡ vl ?
ok tao là người đơn giản ...tao thấy ném đã glee Việt là tao thả tym thôi <3 douma hôm qua xem tập 1 mà cái feeling nó... :poop: =.=