Bình luận

T thấy hàm răng mẹ Di xấu gấp mấy ngàn lần Aba Hàm đã hô r mà bọc răng sứ cái nào cái nấy bự tổ chảng Còn chưa nói tới cái lỗ tai như yêu tinh của bã nữa chứ
Thôi các mẹ đừng mắng Thí Di quê em :< người ta là người đẹp mang vẻ đẹp tự nhiên đã qua chỉnh sửa đó chời :)
Cùng quan điểm với chủ thớt , tuy không ưa cả 2 ẻm này nhưng nếu so sánh thì t vẫn ghét thúi vi nhiều hơn :))))))
Một con nhỏ rớt the face từ vòng casting mà học đòi so với Aba ?? Dù chả ưa Aba nhưng méo đi giật chồng như cô kia ??. Hám fame vừa vừa thôi Vi ơi =))))