Bình luận

- Lộc Hàm: Fan bình thường rất hiền, thân thiện, thoải mái với nhà khác. Nội bộ cũng rất thân thiết, nói chuyện (với nhau thì) dễ thương. Tuy nhiên khi idol có biến thì mới biết không hiền tí nào. Fandom sống chết cùng thần tượng, thù dai nhớ lâu, có ân khắc trả có thù tất báo. 6