Bình luận

phim này hơi flop, không phải vì diễn xuất k tốt mà bị chê vì nội dung dở, bóp méo nguyên tác ý =)))) cơ mà Địch béo đẹp damannnn hichic???