Bình luận

Không biết đó là đạo phẩm? Bạn làm như kiểu diễn viên họ đều ngu cả ý nhỉ? Đóng 1 bộ phim không biết gì về bộ phim đó à? Không biết đó là đạo phẩm hay là biết nhưng mặc kệ, vẫn vì danh vì tiền mà đóng? Từ bao giờ mà diễn viên không cần, không thèm, và không biết đến phản ứng của khán giả đối với mình vậy? Đồng ý diễn viên cũng chỉ là nghề để kiếm tiền, nhưng xin thưa không ai ép họ phải đóng cái rác phẩm kiếm tiền trên chất xám của người khác. Không anti diễn viên chỉ anti đạo phẩm nhưng diễn viên cũng không phải là đúng hoàn toàn.