Bình luận

Lâu lâu đọc được những bài viết như vậy về 5 lão ở những Page công cộng mà lòng lâng lâng, ừ, dù có bị thời gian lãng quên, dù không còn đứng trên đỉnh vinh quanh như năm nào, nhưng cái danh "Huyền Thoại Idol" thì vẫn luôn ở đấy. 4EVER H.O.T. 4EVER WHITE ANGELS.