Bình luận

Hãm nhất là thể loại biết người khác rõ bệnh nhưng vẫn body-shaming không ngớt tay, đùa là gì là hai bên cùng vui một bên vui thì gọi là gì sự hãm l cành cạch ngày nắng ban mai
t mong cho cái bọn khẩu nghiệp đấy sau này nó sẽ vận vào người tụi nó, vô học nó quen. mình rất quý chị Ngân dù bị bệnh vẫn luôn vv, thi thố hết mình.
mẹ tao nói :" như thế là đẹp, tại ở đây là Vietnam nên bị nói thế chứ bên Mỹ còn ốm hơn thế nữa mà vẫn làm người mẫu nổi tiếng đó có sao " =)))) hẳn là yêu mẹ tao nhất và vái trời cho những con buông lời độc ác chửi ngkhac sẽ bị quả báo :)))
Nếu k có vụ tai nạn kia, cũng từng có Cao Ngân coa da có thịt, thanh tú như vầy. Mấy đứa chỉ vì câu like, top cmt mà ẵn sàng sỉ vả người khác, đọc mấy cmt mà lộn cả máu