Bình luận

Tất nhiên bạn có thể giải thích cho nonfan rõ sự việc nhưng điều quan trọng là fandom bạn cũng phải thật vững tâm. Bởi vì sức mạnh fandom thật sự rất lớn. Chúc các bạn thật mạnh mẽ và mọi rắc rối sẽ qua mau.