Bình luận

T xem phim này, tìm luôn hướng dẫn sử dụng đàn ông xem luôn, thích Châu Đông Vũ mất rồi, cuối cùng cũng có 1 bạn trẻ diễn ra tấm ra miếng trong hằng hà sa số các cô tiểu hoa khác. Các chế biết phim nào của cô này giới thiệu t vs, điện ảnh thôi lười cày dài tập lắm
Coi xong Cung toả Trầm Hương thích Châu Đông Vũ dã man í. Còn ráng ghép chị vs Trần Hiểu nữa cơ. Huhu phải dùng từ thuần khiết để miêu tả Trầm Hương mà.