Bình luận

có một điều cần đính chính là tau chưa thấy Són nào gọi BỐ MAN cả, sau vụ này thì đám anti vào cắn càn bảo Sone bợ đít SM giờ lại quay sang diss?? WTF, Sone cùng lắm chỉ gọi LSM là THẦY/BÁC MAN thôi, đâu ra cái kiểu bợ đít SM vậy, chỉ là giữa SNSD và SM chưa xảy ra nhiều chuyện nên Sone cũng chẳng chửi nhiều thôi.
Nhà tao và nhà xanh biết LSM và SM từ lâu rồi , chỉ có SONE chưa biết thì bây giờ cũng biết rồi đấy. Còn các nhà khác , cứ đợi đến khi idol được 10 năm rồi cũng tự khắc biết thôi .