Bình luận

Mình xin trl bạn là: KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ VỚI FANY HẾT. Bé đi show tham gia rất nhiệt tình, chẳng thấy "kiệm lời, gượng gạo" ở chỗ nào :)