Bình luận

Ờ Lisa đảm nhận rap và dance mà lại nói như thể người ta được phân vào volca và giọng không hợp vậy. Xin lỗi tôi thấy Lisa hát khá hay nhé nghe lisa hát loser cực thích luôn.