Bình luận

Không hổ danh nhân vật bị tế nhiều nhất truỵên=)))) Nhưng mà nhờ có bả ta mới thấy đựơc sự cute hột me tiềm ẩn của bé Vol ha mấy bồ #Vol_là_để_yêu_thương
Nhân vật người ta thể hiện trong truyện mà bạn cũng ném đá được thì mình xin cùy =)) Vậy sao không ném thẳng tác giả luôn?
"Mấy bồ có tưởng tượng được ai làm quan chức mà mê chức quyền của mình còn hơn sự an toàn của dân" có đầy người nhé thím nhưng t sẽ ko dẫn chứng đâu nên đừng đòi dẫn chứng