Bình luận

Tất nhiên PD101 chính là bệ phóng và tạo cơ hội cho Nu'est vực dậy sau 6 năm. Nhưng nên nhớ cơ hội chỉ đến với những người biết nắm bắt. Nếu không có sự hoàn hảo của Minhyun, giọng ca tốt của BeakHo , khả năng và nhân cách của JR, Ren thì chắc hẳn PD101 cũng k giúp được gì nhiều. Chính Nu'est đã tự vực dậy nhờ vào sự biết nắm bắt và cố gắng. Việc còn lại là của Pledis và chính họ. Hi vọng thành công sẽ tới <3 Trên đời không có nếu như nên đừng đặt giả thuyết nhiều. Xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, có nói nữa cũng thế thôi. Bớt lôi nhau lên đây đi :)))