Bình luận

Có Golden Star gọi Jessica là 'chị của chúng ta' thật à:))) thường thấy gọi là 'cô gái của chúng ta' rồi 'chồng chúng ta',...các kiểu. Mà nếu là Golden Star thì có thể về mà kêu gọi album My decade có eng ver cùng không, đừng có đi gây war nữa. Đm, đọc mà chối cả tai, ngứa cả đít, mặc dù tôi là 100% Golden Star, ko OT8 OT9 gì hết