Bình luận

Nếu các bạn không chấp nhận được Ngôn tình thì mời các bạn đến với thế giới Đam mỹ!!! Xin đảm bảo đây chính là thiên đường, tất cả các thể loại trên trời dưới biển cái gì cũng có, nếu ngại nhiều cảnh nóng có thể tìm thanh thủy văn, không thích ngược có thể tìm đến sủng, ngọt, hài... Khẩu vị nặng có thể tìm vài bộ ABO, SM, nhân thú, NP... Từ cổ trang đến hiện đại, từ đô thị đến vườn trường, từ hiện thực đến võng du, huyền huyễn... Xin đảm bảo Đam mỹ cái gì cũng có! Đương nhiên là bách hợp cũng rất hoan nghênh các bạn!