Bình luận

Nhắc đến con mụ bảy lại muốn sôi máu. Mụ ta lại vừa đăng đàn thanh minh ko đạo, mượn cả động đất vào để nói, đúng là nhân cách chó gặm.