Bình luận

Phim còn đang chiếu ở Trung Quốc dân Trung muốn xem thì phải bỏ tiền mua vé ra rạp, dân Việt lên youtube xem lậu free xong lại còn viết CFS kiểu như ủng hộ cách xem này vậy :)