Bình luận

<3 Đến tên còn viết sai thì mình cũng xin phép được mang Đẳng Đẳng về động Hoa quả sơn chứ đi lung tung trúng đạn có ngày :">