Bình luận

Mình cũng không hiểu sao phim này bị flop nữa. Trong khi nội dung hay, diễn viên thực lực, hay do không dễ dãi như mấy phim khác nên khán giả lười xem