Bình luận

Thực sự là t chả có tí ấn tượng gì về cái nhóm này :)) nhạt k thể nhạt hơn. Hình như chủ cfs hơi có tí ảo tưởng thì phải