Bình luận

Xin lỗi Won =((( Em trót thích Rin rồi =((( Phận con mọt đi đến đâu cũng chỉ thích nam phụ và only nam phụ =((( Đời đời kiếp kiếp chưa biết cảm giác thích nam chính =(((