Bình luận

rõ ràng là do cái thằng viết báo, thế tại sao BUDDY và ARMY không cùng chửi nó mà quay qua cắn nhau??? thầy Son, BTS, GF đéo có tội, chửi đúng người đúng tội giùm cái :)