Bình luận

Tui chỉ muốn ns hai chuyện. 1. Phim đạo 2.Bản gốc tiểu thuyết không đạo Bà Nhã cx ko dính dáng tới vụ phim đạo, tất cả do biên kịch tự làm, hết.