Bình luận

Trời ạ, vừa thấy ảnh của Jin Young ở cfs ném đá fan Đông Nhi hết cả hồn. Và bài viết đã bị xóa ?