Bình luận

Tự nhiên nghĩ ngay đến Từ Hải Kiều. Tạo hình cổ trang quá đẹp, nhưng toàn đóng vai phụ, diễn xuất thì khỏi nói=))))
Klq nhưng sao lại là "U30 gần U40" rồi? Chủ thớt có hiểu U là gì không mà viết buồn cười vậy? Đã U30 thì làm sao U40 được? U là Under tức là như U30 nghĩa là dưới 30 tuổi hoặc gần 30 tuổi và không được vượt quá 30 nhé, vậy nên k thể có chuyện "U30 gần U40" được. Mọi người hay lạm dụng tiếng Anh trong khi chẳng hiểu nó là gì.