Bình luận

Klq nhưng sao lại là "U30 gần U40" rồi? Chủ thớt có hiểu U là gì không mà viết buồn cười vậy? Đã U30 thì làm sao U40 được? U là Under tức là như U30 nghĩa là dưới 30 tuổi hoặc gần 30 tuổi và không được vượt quá 30 nhé, vậy nên k thể có chuyện "U30 gần U40" được. Mọi người hay lạm dụng tiếng Anh trong khi chẳng hiểu nó là gì.
Tự nhiên nghĩ ngay đến Từ Hải Kiều. Tạo hình cổ trang quá đẹp, nhưng toàn đóng vai phụ, diễn xuất thì khỏi nói=))))