Bình luận

Có thêm 1k cái cfs như này nữa thì vẫn có fanwar sml mỗi ngày thôi thớt ạ. Nó như một thứ đặc sản rồi, không có thì cũng buồn chết ?