Bình luận

Khi đối phương nhận được giải, họ còn cảm thấy phấn khích hơn chính mình được giải. Con đường họ đi, luôn có hình bóng của nhau. Tình bạn này làm mình nhớ đến tình bạn của Trần Khôn với Châu Tấn.