Bình luận

Nguyên một bài chỉ biết nói là Hoài Lâm hát mà người chủ chốt và sáng tác ra bài đó thì k biết, Binz là nghệ sĩ rap underground thì cái huần hoè gì mà không dám đưa vào =)) vc chướng tai thì đừng nghe, k thiện cảm là ch của thím toàn xã hội đ phải quan tâm.