Bình luận

Mình dám cá rằng những kẻ ghét cậu ấy chưa hề tìm hiểu về con người này . Byun Baekhyun của bọn mình đáng yêu , tốt bụng như thế , sao nỡ ghét cậu ấy ㅠㅠ
Onew và đồng bọn SHINee thì ai mà ghét cho được. Giờ cũng chỉ mong đến ngày Onew solo...dạo trước nghe phong phanh đâu đó là chắc chắn sắp tới sẽ solo mà mừng lên mừng xuống ?? #Onew_forever #SHINee_forever #Shawols_forever #MVPs_forever ???