Bình luận

Kb VĂN MINH hay không nhưng tôi thấy qua việc lufan giúp đỡ,minh oan cho một ng mà idol nhà họ chưa từng hợp tác thì tôi thấy cảm động lắm rồi :'(
Đối với t, Lufan là 1 fd rất văn minh, thực sự đấy, 1 phần là t từng sp Luhan và thêm nữa là việc họ lên tiếng bảo vệ thằng em t nữa dù nó với Luhan chưa từng hợp tác hay tham dự chung 1 chương trình nào;