Bình luận

T xem bóng đá từ năm 2004 r cơ. Từ thời Ngoại hạng Anh còn chiếu trên VTV. Xem gần như hết các giải lớn r. Và trình độ hoàn toàn vượt trội bóng đá VN. Nhưng xem VN đá có cảm giác khó tả lắm, màu cơ sắc áo thì k gì thay thế được. Còn Vleague vẫn có hi vọng vào HAGL, nên rảnh vẫn xem HAGL đá.