Bình luận

T k biết có ai mê Tào Tháo k, giữa rừng fan Khổng Minh, lại lọt con mê Tào Tháo như t, hum bữa nói mê Tào Tháo, bị lên lớp dạy đời qtqd haiz
Dạo này toàn kiếm mấy phim dv thực lực coi, coi xong lại cảm thán " Cái này mới gọi là phim!" Klq mà Nửa đời trước của tôi hay thế lại không có sub, đống phim không có não thì đâu đâu cũng thấy =)))