Bình luận

Cái cfs đó rõ ràng là kích war mà bạn, m chưa thấy fan nào của KSH mà đi bash YSH cả, ship còn ko hết:))) và có nhiều người chửi con bé thật nhé, vì sao thì m nghĩ các bạn biết rồi:)
Chuyện đã qua rồi sao cứ thích lôi lên v nhỉ? Túm quần lại một số fan So Hyun có thể quá khích. Nhưng mọi người đừng quy chụp cả fandom là dc r.
Bài đó kích war rõ ràng và fan 2 nhà chửi sấp mặt rồi mà =))) Chắc chủ thớt đọc xong viết luôn ^^ Mình thì thấy hai người đều chăm chỉ tốt tính và coi nhau là bạn, chỉ mong sau phim giữ quan hệ bạn bè tốt :") Klq nhưng ad chọn ảnh có tâm quá =))) Em xin spam miếng hậu trường moe của hai anh em =]
Rõ ràng cái cfs bữa trước là kick war và con chủ cfs nó cũng ngập trong biển nước bọt của hai nhà rồi còn bận tâm làm gì rồi lại nhắc lại có chủ ý gì? Chắc chưa đọc cm trong bài đó hay sao? Phim kết thúc rồi làm ơn để yên đi. Vẫn k quên spam ảnh đẹp gái.