Bình luận

tui thích TVB lắm nhưng lời lẽ thớt hơi cay nghiệt. Thôi kệ vẫn thích HK hơn. Mà thấy diễn viên HK tập luyện dữ lắm cho phim đóng. Như Đồng Minh gì đó, thấy diễn viên phải tập bắn súng cả mấy tháng. Dù gì quen lối phim nhanh của HK hơn Trung, nhịp phim Trung chậm quá.
nói chung phim trung bây giờ nát lắm, chả phim nào ra hồn. Toàn tiểu thịt tươi các kiểu, vào đóng xong nhìn mặt đéo nhìn diễn xuất nhưng lại cứ khen lấy khen để, bọn con trai thì cứ theo hết phong cách hàn, trong khi suốt ngày miệt thị hàn quốc là thuốc xổ, chê nhật bản là tiểu man di.... chúng m cứ tìm xem Đường Sơn Đại địa chấn hay Tam mao đi, đấy mới gọi là phim, chứ đéo gì đi trộm mộ mà ăn mặc như trên sàn Catwalk