Bình luận

Dân fan BTS cho hỏi cái này là bảo vệ hay là đang diss vậy ? Nó đem thành viên trong nhóm ra so sánh luôn kìa ??
Bạn.... có lủng não không? Vác ổng lên để làm gì ? Bố tổ con dở . Mà đúng ha, cậu là fan only thôi đúng không ? Vì với tôi không có một ARMY nào lại đem nâng thành viên này lên để dìm người khác xuống cả . Cậu thích thì về nhà cậu mà nói . Còn nhà tui đéo chứa chấp . Thân #Đéo_tiễn