Bình luận

Stylist má ôi,chữ i với chữ h cách nhau cả đống mét thế kia thì chắc k thể lấy ra làm lí do type vội nữa rồi,chỉ có thể là engrisk :))
Gợi ý đây: A là thành viên nổi bật trong nhóm và đứng đầu, B là thành viên đứng thứ 2 và Z là thành viên xếp cuối, khi liệt kê thành viên thừong rất ít nguời đủ kiên nhẫn đọc đến tên Z.Gợi ý 2 là đây là nhóm nhạc Bảng Chữ Cái :))))