Bình luận

MỘT SỐ ÍT có duyên lắm khi sang nhà ngta nói xấu idol nhà ngta. MỘT SỐ ÍT sang page only để nói về cp. Ngta nhắc thì lại bảo khó tính, kiêu, như thế này chỉ rước thêm anti Đời là thế mà. Nhiều người có não mà k bíêt dùng. Có dây thần kinh mà thiếu mất dây xấu hổ :v