Bình luận

thật sự là quá thích alb Red Light TT^TT không phải fan nhưng mình tải cả Red Light cả Milk, All Night với Dracula về máy bật nghe tới thuộc luôn ấy~ thương f(x) lắm~