Bình luận

Mình thấy vai của anh Trấn Thành vs anh Kiều Minh Tuần dư cực kì, thay vì chú trọng vào những cái hài chưa tới đâu thì mình nghĩ nên tập trung vào cảm xúc của chị Trang và bé nhiều hơn