Bình luận

Thay mặt Lông Vũ chân thành gửi cho bạn chủ trăm trái tim bay. Lúc đầu còn tưởng bị đưa lên tế không ngờ là thảy hường Yêu bạn nhều nhều <3 <3
Mã Thiên Vũ cố gắng rất nhiều, anh ý đi lên bằng chính thực lực và cũng cần 1 bộ phim để đột phá nổi hẳn lên . Chứ cậu ý có tài mà k nổi bằng mấy tiểu thịt tươi khác t thấy tiếc lắm ý :'(
Biết Vũ từ lâu nhưng chỉ thực sự thích khi xem " Baby để anh đi " . Người đâu mà vừa dịu dàng vừa chu đáo . Sau này nhất định là 1 người chồng , người ba hoàn hảo ???