Bình luận

Cá nhân mình cũng thấy phim hay, nhưng đồng thời mình hiểu suy nghĩ của những người chỉ trích, nhất là fan ở Mỹ nơi khai sinh ra DC Comics. Hình tượng Superman trước giờ là hình tượng anh hùng chuẩn mực nhất đối với người Mỹ, là đại diện cho 3 giá trị "Truth, Justice and the American Way". Superman của DCEU qua hai phần phim chủ yếu vẫn là đấu tranh nội tâm, xoay quanh câu hỏi về ý nghĩa tồn tại chứ chưa thể hiện được 3 giá trị đó, những fan lâu năm họ cảm giác như đang xem về một nhân vật khác vậy. Wonder Woman được đánh giá cao là vì họ phác họa nhân vật gần với comics hơn.