Bình luận

Riêng tôi là tôi thấy cô này với cô Phạm đơ suýt ngang ngửa, cô Phạm không hiểu làm sao mà ngày mới đi đóng phim có tệ đâu mà càng ngày càng tệ, cơ mà cô Phạm đẹp hơn :))