Bình luận

"Đây là nơi yên nghỉ của Vương Lịch Xuyên, sinh ra ở Thuỵ Sĩ, học tập tại Mĩ, yêu một cô gái Trung Quốc,vì thế chết tại Trung Quốc..."