Bình luận

Không có ai cảm thấy phim này nó nhạt quá à :( Mị vừa coi tập đầu thôi, nhưng thấy nó đậm chất cẩu huyết :3 Đầu tiên là va vào nhau, ghét nhau, thiếu gia nhà giàu yêu cô gái nhà nghèo,...Không ai cảm thấy nội dung này hơi bình thường à, hay là do mị chỉ coi vài tập đầu :(