Bình luận

Thật sự thì cứ phim của Ji Chang Wook hay Lee Jong Suk mà đóng thì tớ chưa bao giờ lo về kịch bản, và lần này Suspicious Partner cũng không hề làm tớ thất vọng =-)))