Bình luận

Với tớ thì đó là 1 cái kết ổn. Hikaru thua cũng k có gì phi thực tế, cả sự biến mất của Sai cũng khiến Hikaru trưởng thành rất nhiều (khóc sướt mướt)! Cảm thấy nhân vật rất thực, k đến mức đc buff ảo lòi! Và điều mà sensei muốn nói là:''lúc này - tại đây - chúng ta kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.''